Om

Dagtilbud

i Svendborg Kommune

Arbejdsgrundlaget for alle dagtilbud i Svendborg Kommune er Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag.

Svendborg Kommune har 5 kommunale dagtilbud, som er Dagplejen og 4 områder med hver 6-7 børnehuse samt 3 selvejende dagtilbud i det forpligtende samarbejde Fyrtårnet.

På Svendborg Kommunes hjemmeside kan du se et samlet overblik over alle dagtilbud.

De fleste børnehuse er integrerede institutioner med både børnehave og vuggestue.

Se de andre dagtilbuds hjemmesider:

På Svendborg Kommunes hjemmeside finder du en lang række information, hvis du vil vide mere.

Anne Grethe W. Hansen

Anne Grethe W. Hansen

Daglig leder

Telefon +45 6217 6860
Mobil: +45 5142 2175
Mail: info@byparkensvuggestue.dk