Ferie og lukkedage hos

Fyrtårnet

Ørkildborgens børnehus

Vi holder sommerferielukket i uge 29 og 30 samt imellem jul og nytår. (beslutningen træffes af bestyrelsen). For de forældre som har behov for pasning p.g.a arbejde, vil der være mulighed for opsamling i en af områdets institutioner. Derudover holder vi lukket d. 24 dec. samt 5. juni. Der er ingen mulighed for pasning disse dage. Der vil forekomme andre dage i forbindelse med helligdage hvor I vil blive spurgt om jeres barn kommer eller holder fri. Det er af hensyn til personalets mulighed for at afvikle ferie og afspadsering der hvor der er færrest børn, da voresressourcer til vikar er begrænset. I disse perioder vil vi slå stuerne sammen, og hjælpe hinanden på tværs af huset.

Vi vil kraftigt opfordre til at jeres børn holder 3 ugers sommerferie, dels har børn brug for ferie såvel som voksne, dels p.g.a personalets mulighed for at afvikle ferie hvor det går mindst ud over børnene. Det er ligeledes vigtigt, at I ikke ændrer på jeres barns ferie når fristen for indlevering af feriesedler er overstået. Vi tilrettelægger en ferieplan ud fra indkomne feriesedler, og sætter personale på efter det antal børn der kommer.

Anne Grethe W. Hansen

Anne Grethe W. Hansen

Daglig leder

Telefon +45 6217 6860
Mobil: +45 5142 2175
Mail: info@oerkildborgen.dk

 • 3 dage før
  Påske
 • Almindelig åbent
 • Dagen efter
  Kr. Himmelfartsdag
 • Tilbud om feriesamling i et af børnehusene i Fyrtårnet
 • Grundlovsdag
  5. juni *
 • Lukket
 • Sommer
  uge 29 og 30
 • Lukket Tilbud om feriesamling i et af børnehusene i Fyrtårnet.
 • Jul
  24. december *
 • Lukket
 • Mellem
  jul og nytår
 • Tilbud om feriesamling i et af børnehusene i Fyrtårnet

 * I henhold til Dagtilbudsloven er kommunerne ikke forpligtet til at stille alternativ plads til rådighed.