Pædagogisk læreplan hos

Fyrtårnet

Ørkildborgens børnehus

I Svendborg Kommune har vi valgt at benytte os af ministeriets pædagogiske læreplansskabelon i udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner. Ifølge dagtilbudsloven skal alle børnehuse og dagplejegrupper udarbejde en to-årig pædagogisk læreplan, som den udgør rammen for det pædagogiske arbejde med børnene.

I den pædagogiske læreplan fremgår det, hvordan der arbejdes med de seks pædagogiske læreplanstemaer og de ni pædagogiske elementer, som ifølge dagtilbudsloven er obligatorisk for alle dagtilbud.

Du kan læse mere om pædagogiske læreplaner på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Dokument til download – klik på knap herunder

Anne Grethe W. Hansen

Anne Grethe W. Hansen

Daglig leder

Telefon +45 6217 6860
Mobil: +45 5142 2175
Mail: info@oerkildborgen.dk