Mere info om

Hverdagen

Ørkildborgens børnehus

I hverdagen arbejder vi på at skabe struktur og forudsigelighed, og justerer det pædagogiske læringsmiljø efter det enkelte barn og den konkrete børnegruppe.

Vi arbejder ofte i mindre børnegrupper for at skabe trygge, pædagogiske og mangfoldige læringsmiljøer med tid til fordybelse. Vi er hele tiden i børnehøjde og tager barnets perspektiv, og sætter ord på alt hvad der foregår.

I alle hverdagsrutiner sætter vi ord på handlinger og benævner barnets følelser, og vi gentager barnets lyde. Vi bruger gode toner og guider og støtter barnet, og har vægt på kontakt før opgave.

Vi har et velindrettet motorikrum, og en legeplads der giver mulighed for at udfolde sig fysisk og stimulere alle sanser. Vi bruger nærområdet hvor vi løber i bakkerne, balancere på træstammer i skoven, eller tager på cykeltur til vores kolonihave.

Anne Grethe W. Hansen

Anne Grethe W. Hansen

Daglig leder

Telefon +45 6217 6860
Mobil: +45 5142 2175
Mail: info@oerkildborgen.dk