Om

Forælderbestyrelsen

i Ørkildborgens børnehus

Forældrebestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionen, herunder økonomi og drift, og fungerer som arbejdsgiver for personalet.

Selveje er den driftsform der sikrer, at mest mulig indflydelse og ansvar er uddelegeret til institutionen og dens brugere, og som giver mest nærdemokrati på grund af det tætte samarbejde mellem ledelsen og bestyrelsen.

Valg til forældrebestyrelsen foretages en gang om året på forældremødet i efteråret.

Forældrebestyrelsen består af fem forældrevalgte medlemmer inklusiv formand og næstformand, som alle vælges for to år ad gangen. Samt forældre suppleanter, som vælges for et år ad gangen. En medarbejderrepræsentant, der vælges for et år ad gangen samt lederen, der er sekretær for bestyrelsen.

Bestyrelsen arbejder ud fra vores vedtægter og forretningsorden.

Bestyrelsen har indgået en partnerskabs aftale med kommunen samt en Netværksaftale med de 3 andre selvejende institutioner.

Man er altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen

Susie Overlund
Formand/Forælder

Ella Alhbin
Næstformand/forælder

Rikke Ørskov
Forælder

Theresa Tran
Forælder

Signe Ulrich
Forælder

Stine Christensen
Suppleant/Forælder

Pia Holst Poulsen
Personale

Anne Grethe W. Hansen
Leder
Adresse: Hjortøvænge 40, 5700 Svendborg
Tlf.: 51422175 (M) – 62176860 (A)
E-mail: info@oerkildborgen.dk

Anne Grethe W. Hansen

Anne Grethe W. Hansen

Daglig leder

Telefon +45 6217 6860
Mobil: +45 5142 2175
Mail: info@oerkildborgen.dk