Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag for

Fyrtårnet

Byparkens vuggestue

Den 1. maj 2018 offentliggjorde Børne- og Socialministeriet en ny dagtilbudsreform med styrket pædagogisk læreplan. Den samlede ledelse på dagtilbudsområdet har på den baggrund justeret “Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag” fra 2015.

Den nye “Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag” afspejler det pædagogiske grundlag i styrket pædagogisk læreplan og indeholder det værdimæssige grundlag, som kendetegner de kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune. ”En barndom i bevægelse” er et centralt begreb i visionen og rummer flere betydninger.

For det første om barndommen som en enestående tid i ethvert menneskes liv med en særlig værdi i sig selv. Derudover om bevægelse som fx. fysisk bevægelse, som følelsesmæssig bevægelse, og som barnets generelle udvikling. Vision, mission og fælles pædagogisk grundlag er særligt rettet til medarbejdere omkring børnene, herunder også ledelse, bestyrelser og forvaltning.

Dagtilbudsledere og pædagogiske teamledere er ansvarlige for at omsætte den og skabe involvering blandt medarbejdere i arbejdet med at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn. Den benyttes eksempelvis ved medarbejderudviklingssamtaler, gruppeudviklingssamtaler, på personalemøder, ved nyansættelser, i bestyrelser og forældrebestyrelser, som dialogredskab og som introduktion til dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune. Godkendt af Børne og Ungeudvalget den 12. oktober 2020

Anne Grethe W. Hansen

Anne Grethe W. Hansen

Daglig leder

Telefon +45 6217 6860
Mobil: +45 5142 2175
Mail: info@byparkensvuggestue.dk